Τίτλος έργου

Στόλος, π.1912-1913

Στόλος, π.1912-1913
Στόλος, π.1912-1913
Καλλιτέχνης
Χατζής Βασίλειος
(Καστοριά 1870 - Αθήνα 1915)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Σχέδιο με μολύβι
Διαστάσεις
5,5X16
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή
Τα τρία σχέδια του Χατζή, που απεικονίζουν πολεμικά πλοία, αποτελούν μελέτες για τα έργα που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος, ύστερα από παραγγελία του ελληνικού κράτους, με θέμα σκηνές από το θαλασσινό αγώνα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913. Ο καλλιτέχνης παρακολούθησε τον αγώνα στη θάλασσα ως φιλοξενούμενος του στόλου και έδωσε αυθεντικές εικόνες των ναυτικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο, με μια τεχνοτροπία που στρέφεται περισσότερο προς το ρεαλισμό.