Τίτλος έργου

Πλοίο σε τρικυμία, 1896

Πλοίο σε τρικυμία, 1896
Πλοίο σε τρικυμία, 1896
Καλλιτέχνης
Χατζής Βασίλειος
(Καστοριά 1870 - Αθήνα 1915)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε μουσαμά
Διαστάσεις
60X97
Προέλευση
-
Περιγραφή
Το Πλοίο σε τρικυμία ανήκει στις πρώιμες δημιουργίες του καλλιτέχνη, όπως διαπιστώνουμε από τη χρονολογία του. Η μαθητεία του κοντά στον Κωνσταντίνο Βολανάκη κατά τη φοίτησή του στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, ήταν φυσικό να επηρεάσει το νεαρό ζωγράφο, όχι μόνο ως προς τη θεματογραφία αλλά και ως προς την τεχνοτροπία και τον τρόπο οργάνωσης της σύνθεσης. Έτσι τα πρώιμα έργα του –πολλές φορές μεγάλων διαστάσεων– διακρίνονται για ακαδημαϊκή αντίληψη στην απόδοση του θέματος και ρεαλιστική διάθεση στην απεικόνιση των σκηνών. Αργότερα ο Χατζής θα προχωρήσει σε αναζητήσεις πάνω στην επίδραση του φωτός στην απόδοση των αντικειμένων στο ύπαιθρο, οι οποίες αποτελούν καθαρά προσωπικές εμπειρίες αφού ποτέ δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό.