Τίτλος έργου

Μοναστήρι, 1913

Μοναστήρι, 1913
Μοναστήρι, 1913
Καλλιτέχνης
Χατζής Βασίλειος
(Καστοριά 1870 - Αθήνα 1915)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε χαρτόνι
Διαστάσεις
28X21
Προέλευση
-
Περιγραφή
Το Μοναστήρι, που φέρει χρονολογία 1913, και πρέπει να έγινε λίγο πριν από το θάνατό του, μπορούμε να πούμε ότι ορίζει το εύρος της δημιουργίας του ζωγράφου, ο οποίος ξεκινώντας από το συμβατικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής αντίληψης στρέφεται προς μια ζωγραφική, όπου το φως και το χρώμα πρωταγωνιστούν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Χατζής ανέπτυξε μια τοπιογραφία που μπορεί να ενταχθεί στις προοδευτικές υπαιθριστικές τάσεις της εποχής του, με έντονο χρώμα και παχύρρευστη –σε κατά ζώνες παράθεση– πινελιά, στο πλαίσιο ενός εξπρεσιονισμού, τα μηνύματα του οποίου έφταναν από το Μόναχο. Ίσως δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την επίδραση του ζωγράφου Γιώργου Μπουζιάνη με τον οποίο ο Χατζής συνδεόταν με στενή φιλία.