Τίτλος έργου

Σκυριανό κανάτι, 1937

Σκυριανό κανάτι, 1937
Σκυριανό κανάτι, 1937
Καλλιτέχνης
Παπαδημητρίου Ευθύμιος
(Αθήνα 1895-Αθήνα 1958)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο
Διαστάσεις
35X23
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή

Και οι δύο νεκρές φύσεις του Ευθύμιου Παπαδημητρίου, η Νεκρή φύση με ψάρια του 1933 και το Σκυριανό κανάτι του 1937, συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της τόσο εκφραστικής γραμμής του και που είναι έκδηλα κυρίως στα έργα του με αυτή τη θεματική. Και οι δύο ξυλογραφίες, με την ελευθερία που προσφέρει η χάραξη σε πλάγιο ξύλο, υπογραμμίζουν αυτή την τόσο χαρακτηριστική γραφή του χαράκτη να αποδώσει δραματικά τις αντιθέσεις μεταξύ απόλυτου άσπρου και μαύρου. Οι χαράξεις είναι έντονες, συχνά προσεκτικές και ελάχιστα λεπτομερειακές, ενώ αφήνουν τις περισσότερες επιφάνειες των αντικειμένων απόλυτα λευκές.