Τίτλος έργου

Αναφιώτικα, 1940

Αναφιώτικα, 1940
Αναφιώτικα, 1940
Καλλιτέχνης
Παπαδημητρίου Ευθύμιος
(Αθήνα 1895-Αθήνα 1958)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο
Διαστάσεις
24,5X21,6
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή
Τα Αναφιώτικα του τέλους της δεκαετίας του 1940 διακρίνονται από μια τάση να αποδοθεί κάθε μικρή λεπτομέρεια, συμπληρωματικό ή αφηγηματικό στοιχείο, ενώ η χάραξη διαφοροποιείται στα διάφορα επίπεδα: αλλού είναι φαρδιά και ακανόνιστη, αλλού πολύ λεπτομερής, ενώ είναι εμφανές ότι ο χαράκτης δεν ενδιαφέρεται για την απόδοση των επιπέδων, επιλέγοντας τον παρατακτικό σχεδόν σχεδιασμό.