Τίτλος έργου

Καισαριανή, 1939

Καισαριανή, 1939
Καισαριανή, 1939
Καλλιτέχνης
Παπαδημητρίου Ευθύμιος
(Αθήνα 1895-Αθήνα 1958)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο
Διαστάσεις
38X29,8
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή
Η Καισαριανή του τέλους της δεκαετίας του 1940 διακρίνεται από μια τάση να αποδοθεί κάθε μικρή λεπτομέρεια, συμπληρωματικό ή αφηγηματικό στοιχείο, ενώ η χάραξη διαφοροποιείται στα διάφορα επίπεδα: αλλού είναι φαρδιά και ακανόνιστη, αλλού πολύ λεπτομερής, ενώ είναι εμφανές ότι ο χαράκτης δεν ενδιαφέρεται για την απόδοση των επιπέδων, επιλέγοντας τον παρατακτικό σχεδόν σχεδιασμό.