Τίτλος έργου

Γυμνά

Γυμνά
Γυμνά
Καλλιτέχνης
Παπαδημητρίου Ευθύμιος
(Αθήνα 1895-Αθήνα 1958)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο
Διαστάσεις
40X28
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη