Τίτλος έργου

Το παιδί με το μηχανικό άλογο, 1919

Το παιδί με το μηχανικό άλογο, 1919
Το παιδί με το μηχανικό άλογο, 1919
Καλλιτέχνης
Γαλάνης Δημήτριος
(Αθήνα 1879- Παρίσι 1966)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Οξυγραφία
Διαστάσεις
22X15
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή
Γνωστή είναι η οξυγραφία του 1919 Το παιδί με το μηχανικό άλογο, προσωπογραφία του γιου του καλλιτέχνη, Jean-Sebastien (1909-1940). Πρόκειται για μεταφορά σε χαρακτικό του αντίστοιχου πίνακα που χρονολογείται μεταξύ 1914-1919, με τη διαφορά ότι στο χαρακτικό η σύνθεση έχει μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο που ορίζεται από τις κουρτίνες στα πλάγια, καθώς και από την απουσία συγκεκριμένου φόντου. Το έργο διακρίνεται για την εκφραστική του λιτότητα. Η αυστηρότητα του παιδικού προσώπου, που έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις αστικές προσωπογραφίες του 19ου αιώνα, έρχεται σε αντίθεση με την περισσότερο έντονη κίνηση του σώματός του. Το έργο, ανεξάρτητα από τη λιτότητά του έχει έναν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτικά του καλλιτέχνη.