Τίτλος έργου

Τοπίο στο Cassis,1928

Τοπίο στο Cassis,1928
Τοπίο στο Cassis,1928
Καλλιτέχνης
Γαλάνης Δημήτριος
(Αθήνα 1879- Παρίσι 1966)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο (σκιότυπο)
Διαστάσεις
25,5X36
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή

Το Τοπίο στο Cassis, το χωριό που έγινε ο αγαπημένος προορισμός διακοπών του καλλιτέχνη στη Νότιο Γαλλία (Πετρέας, ό.π., σ. 64-66), υπογραμμίζει τις ικανότητές του στη χάραξη του πλάγιου ξύλου. Το έργο είναι τυπωμένο με ανοιχτή ώχρα και μαύρο (σκιότυπο). Πρόκειται για ένα τοπίο που απασχόλησε ιδιαίτερα το Γαλάνη τη δεκαετία του 1920, είτε ως ζωγραφικό έργο, είτε ως χαρακτικό. Ο Γαλάνης σχεδιάζει κυρίως το τοπίο γύρω στο χωριό, προβάλλοντας και τους γύρω λόφους. Στη συγκεκριμένη σύνθεση, η έντονη γράμμωση που δημιουργεί η χάραξη του πλάγιου ξύλου δημιουργεί δυναμικές παράλληλες που ορίζουν τα επίπεδα των λόφων, αλλά και την ατμόσφαιρα.