Τίτλος έργου

Νεκρή φύση με κανάτες, μετά το 1936

Νεκρή φύση με κανάτες, μετά το 1936
Νεκρή φύση με κανάτες, μετά το 1936
Καλλιτέχνης
Γαλάνης Δημήτριος
(Αθήνα 1879- Παρίσι 1966)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Μονοτυπία
Διαστάσεις
35X44
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή

Η χρονολόγηση του έργου αυτού έγινε με βάση την παρουσία της μεγάλης κανάτας στη σύνθεση, μοτίβο που χρησιμοποιεί ο Γαλάνης πρώτη φορά στο εξώφυλλο του καταλόγου κρασιών "Nicolas" το 1936. Έκτοτε το κανάτι αυτό χρησιμοποιήθηκε συχνά σε διάφορες νεκρές φύσεις.