Τίτλος έργου

Ο αγωνιστής Αθαν. Δ. Τσεκούρας

Ο αγωνιστής Αθαν. Δ. Τσεκούρας
Ο αγωνιστής Αθαν. Δ. Τσεκούρας
Καλλιτέχνης
Χαριάτη-Πραμαντιώτη Ειρήνη
(Αθήνα 1918-Αθήνα 2009)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Ορείχαλκος
Διαστάσεις
31X16X17
Προέλευση
Δωρεά Ανδρ.& Δημ. Τσεκούρα
Περιγραφή

Η γλύπτρια Ειρήνη Χαριάτη-Πραμαντιώτη δίνει έργα που αναπτύσσονται ελεύθερα στο χώρο, σχηματοποιημένα, όπου η αφαίρεση φτάνει στο οριακό της σημείο με τη χρησιμοποίηση χοντρού σύρματος ή πολύ λεπτών φύλλων μετάλλου. Την ίδια ρευστή τεχνική χρησιμοποιεί και στις προτομές της, όπως στο γλυπτό Ο αγωνιστής Αθαν. Δ. Τσεκούρας, όπου με τη γνώση της κλασικής και παραδοσιακής εργασίας και την προσπάθεια απόδοσης των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, παρουσιάζεται περισσότερο νατουραλίστρια και κοντά στη φύση και την παράδοση.