Τίτλος έργου

Προσωπογραφία Αμαλίας Λάντερερ-Αβέρωφ, π. 1879

Προσωπογραφία Αμαλίας Λάντερερ-Αβέρωφ, π. 1879
Προσωπογραφία Αμαλίας Λάντερερ-Αβέρωφ, π. 1879
Καλλιτέχνης
Δούκας Ιωάννης
(Αργυρόκαστρο 1938/1941 - Αθήνα 1916)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε μουσαμά
Διαστάσεις
78X63
Προέλευση
-
Περιγραφή

Το Πορτρέτο της Αμαλίας Λάντερερ-Αβέρωφ, κόρης του Βαυαρού καθηγητή της Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ξαβέριου Λάντερερ και συζύγου του Μιχαήλ Αβέρωφ (παππού των Ιδρυτών της Πινακοθήκης), πρέπει να φιλοτεχνήθηκε το 1879 ή λίγο πριν. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από την αναφορά της εφημερίδας Εφημερίς της 22ας Ιουνίου 1879, όπου επαινείται η προσωπογραφία της κυρίας Αβέρωφ όταν αυτή εκτέθηκε στο βιβλιοπωλείο Νάκη. Η εικόνα «Αναπαριστά τους ωραίους χαρακτήρας και την ζωήν του προσώπου διά χρωματισμού εντόνου και θερμού. Οι διαβάται ίστανται προ της εικόνος αποθαυμάζοντες την ομοιότητα άμα δε και την ζωηρότητα. Ο κ. Δούκας έχει το προσόν να ρίπτει ασφαλή τα χρώματα διά του χρωστήρος του να δίδει μαλαχρινήν όψιν εις τας εικόνας του επί βάθους καλού και ούτω να εξαίρει της μορφής την λαμπρότητα και να συγκρατεί, ως ειπείν, τας κινήσεις όλης της ζωής εις μίαν στιγμήν».