Τίτλος έργου

Γυμνό, 1949

Γυμνό, 1949
Γυμνό, 1949
Καλλιτέχνης
Απάρτης Θανάσης
(Σμύρνη 1899- Αθήνα 1972)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Σχέδιο με μολύβι
Διαστάσεις
32X17
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη