Σελιδοδείκτες
Κωδ. προϊόντος:
ΚΒ-00064
Σελιδοδείκτης με εκτύπωση του έργου "Θάλασσα, πηγή ζωής, πηγή θανάτου Νο5"
2 €
Περιγραφή

Χάρτινος Σελιδοδείκτης με ελαστικό μαγνήτη, διαστάσεων 9x3 εκ., με εκτύπωση του έργου "Θάλασσα, πηγή ζωής, πηγή θανάτου Νο5" της χαράκτριας Τόνιας Νικολαϊδη