Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2013
Ισολογισμός 2013

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2014
Ισολογισμός 2014

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015
Ισολογισμός 2015
Έγκριση προϋπολογισμού 2015

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2016
Ισολογισμός 2016
Έγκριση προϋπολογισμού 2016

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2017
Ισολογισμός 2017
Έγκριση προϋπολογισμού 2017

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2018
Ισολογισμός 2018
Έγκριση προϋπολογισμού 2018

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2019
Ισολογισμός 2019
Έγκριση προϋπολογισμού 2019

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2020
Ισολογισμός 2020
Έγκριση προϋπολογισμού 2020
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού 2020

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021
Ισολογισμός 2021
Έγκριση προϋπολογισμού 2021

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022
Ισολογισμός 2022
Έγκριση προϋπολογισμού 2022

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023
Έγκριση προϋπολογισμού 2023

Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2024
Έγκριση προϋπολογισμού 2024