Τίτλος έργου

Ο θάνατος του Γ. Καραισκάκη

Ο θάνατος του Γ. Καραισκάκη
Ο θάνατος του Γ. Καραισκάκη
Καλλιτέχνης
Γράββαλος Παναγιώτης
(Λαμία 1933- Αθήνα 2014)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λιθογραφία
Διαστάσεις
20X15,4 εκ.
Προέλευση
Δωρεά του καλλιτέχνη