Τίτλος έργου

Αμαξα

Αμαξα
Αμαξα
Καλλιτέχνης
Βυζάντιος Περικλής
(Αθήνα 1893-Αθήνα 1972)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λιθογραφία
Διαστάσεις
30X38
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη