Τίτλος έργου

Σάτυρος, 1925

Σάτυρος, 1925
Σάτυρος, 1925
Καλλιτέχνης
Θωμόπουλος Θωμάς
(Σμύρνη 1873-Αθήνα 1937)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Γύψος επιχρωματισμένος
Διαστάσεις
30X17X10
Προέλευση
Δωρεά Δημητρίου Δημοσθ. Τσάμη
Περιγραφή
Η γλυπτική του Θωμόπουλου χαρακτηρίζεται από μετάβασή της από τα πρότυπα του κλασικισμού προς μια πιο ιμπρεσιονιστική μανιέρα – έχοντας πάντα την ικανότητα να ταλαντεύεται μεταξύ αυτών των δύο τάσεων, όπως φανερώνει ο Σάτυρος, ο οποίος ενσαρκώνει την επιθυμία του για πειραματισμό και εξέλιξη, επαληθεύοντας το χαρακτηρισμό του ως «ρηξικέλευθου» και «ανήσυχου».