Τίτλος έργου

Σπίτι σε χωριό

Σπίτι σε χωριό
Καλλιτέχνης
Κανάς Αντώνης
(Σμύρνη 1915 - Αθήνα 1995)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε ξύλο
Διαστάσεις
35Χ48 εκ.
Προέλευση
-