Τίτλος έργου

Προσωπογραφία Γεωργίου Μ. Αβέρωφ, π.1939

Προσωπογραφία Γεωργίου Μ. Αβέρωφ, π.1939
Προσωπογραφία Γεωργίου Μ. Αβέρωφ, π.1939
Καλλιτέχνης
Παρθένης Κωνσταντίνος
(Αλεξάνδρεια 1878- Αθήνα 1967)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε μουσαμά
Διαστάσεις
85X68
Προέλευση
-
Περιγραφή
Στην Προσωπογραφία Γεωργίου Μ. Αβέρωφ απεικονίζεται ο Γεώργιος Μ. Αβέρωφ (1867-1939), ανιψιός του εθνικού ευεργέτη και στενός συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το έργο πρέπει να φιλοτεχνήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά το θάνατο του Γεώργιου Μ. Αβέρωφ, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τη χρονολογία θανάτου του απεικονιζομένου, αλλά και την τεχνοτροπική αντίληψη του καλλιτέχνη. Ο Παρθένης, τιμημένος από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, θα εξακολουθήσει να απολαμβάνει την αναγνώριση και την καθιέρωση ως επίσημος ζωγράφος της προοδευτικής ανώτερης αστικής τάξης ολόκληρη τη δεκαετία του 1930, ακόμη και μετά την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος του Μεταξά. Με το διαμορφωμένο πλέον προσωπικό ύφος του, αποδίδει το Γεώργιο Μ. Αβέρωφ σε μπούστο που προβάλλει σε ωοειδές, σχεδιασμένο από τον ίδιο, πλαίσιο. Λιτά και διαφανή χρώματα που πνευματικοποιούν το περιεχόμενο του πίνακα, καθαρό και απλοποιημένο σχέδιο, που προς το τέλος της δεκαετίας γίνεται περισσότερο γωνιώδες, ανταποκρίνονται στην ιδεαλιστική αντιρεαλιστική απόδοση του απεικονιζομένου, ο οποίος σχεδόν ταυτίζεται με το φόντο που παίζει κυρίαρχο ρόλο. Θα πρέπει ίσως να επισημανθεί ότι το ωοειδές πλαίσιο που περιβάλλει την προσωπογραφία λειτουργεί ως “δόξα” με σκοπό να τονίσει την προσωπικότητα του εικονιζομένου.