Τίτλος έργου

Χωρική από την Κέρκυρα

Χωρική από την Κέρκυρα
Χωρική από την Κέρκυρα
Καλλιτέχνης
Ζαβιτζιάνος Μάρκος
(Κωνσταντινούπολη 1884- Γενεύη 1923)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε ξύλο
Διαστάσεις
48,2X35
Προέλευση
Δωρεά εις μνήμην Δημητρίου Α. Ζαβιτζιάνου από την οικογένειά του
Περιγραφή
Στο έργο Χωρική από την Κέρκυρα απεικονίζεται μια γυναίκα προβληματισμένη και σκεπτική. Τα γυμνά πόδια της και τα φτωχικά ρούχα της παραπέμπουν σε οικονομική δυσχέρεια, την οποία στηλιτεύει ο καλλιτέχνης σύμφωνα με τις σοσιαλιστικές του καταβολές. Παράλληλα, το μαντίλι στο κεφάλι της και το λαγήνι στην κάτω δεξιά άκρη του πίνακα παραπέμπουν σε μια ιδιόμορφη ηθογραφική απεικόνιση, στην οποία διακρίνονται στοιχεία πριμιτιβισμού.