Τίτλος έργου

Ακτές στο Αιγαίο, 1923

Ακτές στο Αιγαίο, 1923
Ακτές στο Αιγαίο, 1923
Καλλιτέχνης
Γιολδάσης Δημήτρης
(Μορφοβούνι Καρδίτσας 1897- Καρδίτσα 1993)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Λάδι σε χαρτόνι
Διαστάσεις
48X68
Προέλευση
Δωρεά Ιωάννας Βασιλειάδη-Λοβέρδου
Περιγραφή
Το έργο Ακτές στο Αιγαίο, που φέρει χρονολογία 1923, ανήκει σε αυτή την εποχή, που υπήρξε καθοριστική όχι μόνο για την αισθητική διαμόρφωση του καλλιτέχνη αλλά και για την εξέλιξη ολόκληρης της ελληνικής ζωγραφικής. Στο έργο η παραδοσιακή προοπτική έχει εγκαταλειφθεί και έχει υιοθετηθεί η προσέγγιση του χώρου κατά επίπεδες επιφάνειες, με θεώρηση του θέματος από ψηλά, όπως συχνά συναντάται στο έργο των Γάλλων συνθετιστών ζωγράφων, το οποίο γνώρισε μέσα από το έργο του, ουσιαστικά, δασκάλου του Κωνσταντίνου Μαλέα, εισηγητή του ανανεωτικού πνεύματος στην ελληνική τέχνη.