Τίτλος έργου

Λουλού, 2000

Λουλού, 2000
Λουλού, 2000
Καλλιτέχνης
Κράλλης Γιώργος
(Θεσσαλονίκη 1937)
Μοιραστείτε τη σελίδα
Υλικό
Μικτή τεχνική 1/30
Διαστάσεις
19,5X17,5ΜικτήτεXνική
Προέλευση
Δωρεά του καλλιτέχνη