Βιβλία Ευαγγέλου Αβέρωφ

Το Κυπριακόν εις τον Οργανισμόν των Ηνωμένων Εθνών: Η τελευταία μάχη

Περιγραφή

σελ. 144, Αθήνα 1961