Βιβλία Ευαγγέλου Αβέρωφ

Ελλάς και ελεύθερος κόσμος

Περιγραφή

σελ. 40, Αθήνα 1985