ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) “Χιονισμένο τοπίο”

Χιονισμένο τοπίο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο Βέλγιο ο Πανταζής εργάστηκε με απόλυτη ελευθερία αξιοποιώντας παράλληλα τα διδάγματα που είχε αποκομίσει από τους δασκάλους του. Ενσωματωμένος στην ομάδα των Βέλγων ρεαλιστών ζωγράφων, συχνά επισκέπτεται το πανδοχείο `Le repos des Artistes` στο Anseremme, στο οποίο σύχναζαν καλλιτέχνες που δεν ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά είχαν κοινό πιστεύω για μια ζωγραφική ελεύθερη από συμβάσεις του παρελθόντος.Το έργο `Χιονισμένο τοπίο` πρέπει να είναι μια άποψη του Anseremme τον χειμώνα, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από άλλα έργα με παρόμοιες απόψεις αυτού του χωριού. Και εδώ ο Πανταζής δεν ενδιαφέρεται για την ακριβή απεικόνιση της συγκεκριμένης τοποθεσίας αλλά για την απόδοση της εντύπωσης του συνόλου μέσα από επιφάνειες δουλεμένες με τη σπάτουλα, που αποκτούν σχεδόν μια μονοχρωμία από τις αντανακλάσεις του χιονιού σε αυτές.

Did you like this? Share it!