ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1888-1933) “Το σπίτι που ονειρεύεται”

Το σπίτι που ονειρεύεται

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της νεότερης ελληνικής τέχνης, που εκφράζουν τη νέα αντίληψη που επεκράτησε για την απεικόνιση του τοπίου στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από την οποία ο θεατής, παρόλο που αναγνωρίζει φυσικά πρότυπα, θέτει σε ενέργεια διανοητικές δυνάμεις για να ανακαλύψει νέα πλαστικά ισοδύναμα, είναι «Το σπίτι που ονειρεύεται». Φορμαλιστικές σχηματοποιήσεις σε ενιαίους χρωματικούς όγκους, ενεργοποιούν το χώρο καθώς οι επιφάνειες, τοποθετημένες σε επάλληλα επίπεδα, σαφώς οριοθετημένες σ’ ένα καθαρό περίγραμμα ανάγουν σε έργα των Συνθετιστών. Η δυναμική εκφραστική λειτουργία του χρώματος, παρά το ό,τι χρησιμοποιούνται χαμηλοί τόνοι, ευαίσθητοι και απαλοί που προσδίδουν στο έργο κάποιο λυρισμό, αγγίζει εξπρεσιονιστικές αποδόσεις, εφόσον οι χρωματικές εντάσεις είναι συνυφασμένες με την έκφραση των αισθημάτων και των συγκινήσεων.

Did you like this? Share it!