Συμβολή εις την έρευνα του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος

 σελ. 448, Αθήνα 1939. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (εξαντλημένο).

Did you like this? Share it!