ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) “Στην ακροθαλασσιά”

Προικισμένος με φαντασία και έτοιμος να δεχθεί τόσο παλαιές όσο και καινούργιες επιδράσεις στο έργο του, ο Πανταζής ακολουθεί στο έργο αυτό τα διδάγματα των Φλαμανδών θαλασσογράφων. Στην απεικόνιση της σκηνής αυτής σε κάποια παραλία κοντά στις Βρυξέλλες, χρησιμοποιεί τη συνθετική αντίληψη των ζωγράφων αυτών, μοιράζοντας τον πίνακα σε ζώνες. Ο ουρανός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης, δίνοντας έτσι ευκαιρία για μελέτη της κίνησης των σύννεφων, ενώ οι μορφές ανάλαφρες μόλις διακρίνονται στο χώρο.

Did you like this? Share it!