ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Σπυρίδων (1830-1893) “Προσωπογραφία καπετάνισσας”

Προσωπογραφία καπετάνισσας

Στην προσωπογραφία της Καπετάνισσας ο Σπυρίδων Προσαλέντης έχει προσπαθήσει να πλησιάσει πιο πολύ με τη ζωγραφική του την ψυχική σφαίρα της γυναίκας την οποία απεικονίζει με πραγματικά πολύ καλές μορφοπλαστικές διαθέσεις, που μας δίνουν μέρος του εσωτερικού της τόνου. Το έργο κινείται στον ρεαλιστικό – ρομαντικό τόνο της εποχής, πιθανότατα ένα οικογενειακό κειμήλιο που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει τις αρετές και τη γενναιότητα της Καπετάνισσας με άμεσο και γλαφυρό τρόπο.

Did you like this? Share it!