ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926) “Πολεμικά πλοία”, π.1910

Ο Αιμίλιος Προσαλέντης, ο οποίος κατέχει μια σημαντική θέση κοντά στους Έλληνες θαλασσογράφους Κωνσταντίνο Βολανάκη, Ιωάννη Αλταμούρα και Βασίλειο Χατζή, έχει δώσει μια σειρά από θαυμάσιες απεικονίσεις θαλασσών, που δείχνουν όχι μόνο την εξαίρετη παιδεία του κοντά στο ζωγράφο πατέρα του Σπυρίδωνα Προσαλέντη, αλλά και τη γόνιμη αφομοίωση της υπαιθριστικής ζωγραφικής που γνώρισε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκεί.
Στο έργο του “Πολεμικά πλοία”, μια σύνθεση κλασική, όπου τα καράβια διαγράφονται στο φως του δειλινού, με φόντο έναν ευρύ ουρανό, ο Προσαλέντης δίνει έναν πίνακα με παραδοσιακά και ρομαντικά στοιχεία, αλλά και αναζητήσεις πάνω στο φως και τις ανακλάσεις του στη θάλασσα και τον ουρανό. Οι ακτίνες του ήλιου που δύει, γλιστρούν ανάμεσα από τα σύννεφα στον αφρό των κυμάτων, τα οποία αποδίδονται αρκετά ελεύθερα και φωτεινά, ενώ τα πλοία απεικονίζονται χωρίς λεπτομερείς περιγραφές, αλλά ως σκούροι όγκοι ζωγραφισμένοι κόντρα στο φως.