ΞΥΔΙΑΣ Νικόλαος (1826-1909) “Νεκρή φύση με φρούτα”

Ο Νικόλαος Ξυδιάς ασχολείται ιδιαίτερα με τη Νεκρή Φύση, στην απόδοσή της οποίας ακολουθεί τις τάσεις της γαλλικής ζωγραφικής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ανανέωση την οποία επέφερε ο Chardin στην απεικόνιση του συγκεκριμένου θέματος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν από τους πίνακές του στοιχεία της φλαμανδικής και ολλανδικής ζωγραφικής του 17ου και 18ου αιώνα, που η επίδρασή της υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη του είδους. Η επιμελημένη απόδοση με τη λεπτομερειακή απεικόνιση, η ιδιαίτερη προσοχή στις αντιθέσεις του φωτός και προπαντός η αρμονία στη διάταξη των αντικειμένων, δίνουν κομψότητα στην εικόνα και τα αντικείμενα αποκτούν εσωτερική διάσταση που αντιτάσσεται στη μεγαλοστομία και την εκζήτηση των φλαμανδικών Νεκρών Φύσεων ή στον άκρατο ρεαλισμό των ολλανδικών.

Did you like this? Share it!