Ελευθερία ή θάνατος. Το χρονικό μιας μυστικής οργανώσεως στη γερμανοκρατούμενη Ιταλία

 σελ. 160,  Αθήνα 1945 (εξαντλημένο).

 

Did you like this? Share it!